1991 Yılından Beri

Veriyi Değerli Kılıyoruz

Misyonumuz

Müşteri ve çözüm odaklı çalışmak, müşterilerimize kaliteli, yetkin zamanında ve eksiksik hizmet vermektir.

misyon
vizyon

Vizyonumuz

Müşterilerimizin verimliliklerini arttıran, operasyon maliyetlerini azaltan, ihtiyaca yönelik doğru ürünlerle teknoloji yatırımları yapmalarını sağlamaktır.

Hakkımızda

COMEL, 1991 yılında Türkiye’deki firmalara bilişim teknolojilerinden maksimum yarar sağlayabilecekleri sistemleri oluşturacak projeleri yapmak, geliştirmek, yönetmek, sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak amacı ile kuruldu.

COMEL, kuruluşundan bu yana geçen süre içinde sahip olduğu ve her gün yenilediği Bilgi ve İletişim alanındaki yüksek teknoloji kullanımı ile ilgili bilgi birikimini müşterilerine aktarması ve %100 başarı ile uygulamaya geçirmesi sayesinde, alanında saygın ve tercih edilen bir konuma gelmiş, seçkin müşterileri ile bilişim teknoloji firmaları arasında kendisine sağlam bir yer edinmiştir.

COMEL,  bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden uzman bir kadroya sahiptir. İhtiyaçların belirlenmesi ile başlatılan projeler, çözümün oluşturulması, hayata geçirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve  destek hizmetlerinin verilmesi ile projeler sonlandırılır.

COMEL, bilişim teknolojileri projelerini; bünyesinde bulundurduğu sertifikalı uzman kadrosu ve konularında lider iş ortakları ile yürütmektedir.